Кратка история на новините

Новината е комуникация на конкретна информация за настоящите събития, която е представена от вестник, електронна медия, интернет или просто от уста на уста между обсъждащи.

news

Думата на английски „news“ (новини), е създадена през 14-ти век, от използването на множественото число на думата „new“ (нов). Малко преди да бъдат създадени печатните издания в началото на седемнадесети век, са се използвали официалните бюлетини и правителствени постановления.

Първата документирана употреба на куриерска помощ за популяризиране на хартиени документи, е в Египет, там където фараоните използват куриери за разпространяване на техните собствени решения на територията на страната ( 2400 г. пр.н.е.) . Тази практика почти сигурно ще има основи в значително по-старата практика на устни съобщения и би могло да е била създадена върху дадената вече създадена инфраструктура.

През Древен Рим държавните обяви или пък бюлетините за новини са направени публично достояние от Юлий Цезар . Те са изписвани върху метал или камък и са поставени на обществени места.

Правителството в Китай ползва бюлетини наречени „типао“, разпространени сред съдебните служители по време на династия Хан (2-ри и 3-ти век след Христа). В годините между 713 и 734 г. бюлетина на съда на китайската династия Тан е бил написан ръчно на коприна и се е прочитала от служителите в правителството. Още през 1582 г. по време на династията Минг в Пекин са разпространени 1-те лични листовки.

Сега начините за разпространение на информация са наистина много, като най-масовия е през нета в социалните мрежи или новинаркските сайтове.

Още детайли: http://www.manager.bg/best/свят